Spor Akademisi'ne Nasıl Girilir?
Sevgili Öğrenciler: Ülkemizde elliden fazla üniversite ve bu üniversitelerin spor bölümlerine girmek isteyen onbinlerce öğrenci vardır. Beden Eğitimi ve Spor yüksekokullarının bünyelerinde, öğretmenlik, yöneticilik, Antrenörlük ve Rekreasyon bölümleri bulunmaktadır. Üniversiteler bu bölümlere öğrenci alımlarını, kendi bünyelerinde yapmış odluları özel yetenek sınavları ile gerçekleştirmektedirler.

YGS (1. Basamak) sınavına katılan öğrenciler, Herhangi bir alandan almış olduklar ham puan türünden en az 180 YGS puanı veya üzerinde bir puan almak zorundadırlar. Üniversiteler 180 YGS puanını özel yetenek sınavları başvuruda taban puan olarak kabul etmiştir. Bazı üniversitelerde özel yetenek sınavlarına başvuru şartı olarak'da YGS puanını 230 veya 240 olarak belirlemiştir. Örnek (Marmara Üniversitesi 215 YGS- İstanbul Üniversitesi ve Kocaeli üniversitesi 230 YGS başvuru şartı aramıştır).

Meslek Liselerinin puanının kırılmadığı tek üniversite Spor Akademileridir.

Beden Eğitimi ve Spor yüksekokullarını düşünen öğrenciler YGS ve Orta öğretim başarı puanının %55 etki ettiğinden habersiz, sadece kendi yeteneklerine güvenerek YGS puanının önemini yeterince kavrayamamaktadırlar. Bu düşünce neticesinde spor akademisi sınav sonuçlarında hayal kırıklıkları yaşamaktadırlar.
Öğrenci sportif noktada ne kadar başarılı olursa olsun YGS puanı yeterli değilse, ya da YGS puanı iyi, sporaktif yeteneği yeterli değilse spor akademilerine girmesi zorlaşır. İşte bu noktada spora gönül vermiş biz akademisyenlere büyük görev düşmektedir. Öğrencinin YGS puanı, ortaöğretim başarı puanı ve spor yeteneği, alanında uzman ve tecrübeli, Antrenörler tarafından göz önünde bulundurularak, kapasitelerine göre kazanabilecekleri üniversiteler ve bölümleri hedef gösterilerek, bu üniversitelerin özel yetenek sınav sistemine göre öğrencilerimiz doğru ve bilinçli bir şekilde çalıştırılır.

Marmara Üniversitesi Besyo Branş Sınavı (Anabranş ve Yardımcı Branş) Edirne Trakya Üniversitesi Tek Branş Koordinasyonu Anadolu Üniversitesi Tek Branş, Sakarya Üniversitesi Koordinasyon Testi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1500 m - 100 m ve Koordinasyon Testi Kocaeli Üniversitesi Yüzme Elemesi ve Koordinasyon Testi İstanbul Üniversitesinde ise Mekik Koşusu ve Mülakat Sınavları yapılmaktadırlar.

Rekor Spor Akademileri Hazırlık Kursları eğitmenleri olarak bizler yapacağımız testler neticesinde, YGS puanını' da göz önüne alarak, yetenek sınavı için yeterli olmadığını gördüğümüz öğrencilerin kursumuzda hazırlanması izin vermeyeceğiz. Çünkü öğrencinin boşa hayal kurup maddi ve manevi olarak kayıp yaşamasını istemiyoruz.
Spor Akademsi'ne Nasıl Girilir?
Üniversiteler bu bölümlere öğrenci alımlarını, kendi bünyelerinde yapmış oldukları özel yetenek sınavları ile gerçekleştirmektedirler.
Rekor Video
Kayıt Formu
Kayıt Formu Kurs Başvuru Formu
Başarılı olmak zorunda olan bir
kurs ile başarmak çok daha kolay
ve garanti olacaktır.
Hızlı İletişim
Telefon Sefer Sarı    : 0 532 413 65 48
Telefon Cavit Akarsu : 0 505 314 95 54
E-Mail E-Mail : rekor@rekorsporakademi.com