REKOR SPOR AKADEMİSİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları 'na bağlı bulanan Spor Yöneticiliği Bölümü 4 yillik eğitim sonucu mezunlarına "'Spor Yöneticisi"' ünvanının verildiği bir bölümdür. Spor Yöneticiliği Bölümü'nün temel hedefi, ülkemizde sporun yönetiminde söz sahibi olacak yöneticileri, yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktadır.

Spor Yöneticiliği Bölümü'nün temel amacı, gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör spor kuruluslari ve örgütlerinde spor yöneticisi iihtiyacını karşılaşamktadır.. Spor Yöneticisi olmak isteyen öğrenciler üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyi yüksek, bilimsel temellere dayalı bilgilerle, evrensel bir program içeriğinde yetiştirmek.

Tarihsel Gelişim

Bu alanda yüksek öğretim kurumlarındaki ilk çalışmalar 1932 yilinda "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü"nün kurulmasi ve 1933 yılında "Beden Terbiyesi" bölümünün açılması ile başlamıştır.

Bu okulun adı 1947 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü olarak değiştirilmiştir. Daha sonra bu eğitim kurumlarinin ihtiyaca paralel olarak arttırıldığı görülmektedir. Bunlar; 1967-68 Istanbul Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi, 1974-75 Izmir-Buca Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve 1978 Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'dür.

Bu okullarda yönetimle ilgili Teşkilât ve İdare, Gençlik Liderliği, Serbest Zaman Eğitimi ve Eğitim Yönetimi gibi dersler okutulmuştur.

Gençlik ve Spor Bakanliği'na bağlı olarak 1974-1975 ögretim yilinda Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi, 1975-1976 öğretim yılında İstanbul Anadoluhisari Gençlik ve Spor Akademisi ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisi kurulmuştur.

Copyright 2015 © REKOR SPOR AKADEMİ | Tüm hakları saklıdır

YUKARI