REKOR SPOR AKADEMİSİ
REKREASYON

Rekreasyon, insanların yaşamlarında yapması zorunlu olan ( Örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb. ) durumlar dışında kalan serbest zamanda uygulanan aktivitelerdir. Toplumların kültürel ve ahlaki gelişimi büyük oranda serbest zaman kullanımı şekline bağlıdır.

Rekreasyon serbest zamanda yapılır. Rekreasyonla kişi gönüllü olarak ve tamamen kendi arzusu ile katıldığı etkinliklerde bulunur. Rekreasyon faaliyeti kişisel ve toplumsal fayda sağlar.

Rekreasyon bölümü eğitim programının genel amacı; öğrencileri rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte yetirmektedir.

Mezunların Alacağı Ünvanlar, İstihdam Alanları

Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler;
Rekor Spor Akademisi Turizm alanında;
Rekor Spor Akademisi Su sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,
Rekor Spor Akademisi Kara sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,
Rekor Spor Akademisi Sosyo-Kültürel rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü ( halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb ),
Rekor Spor Akademisi Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için animatörlük,
Rekor Spor Akademisi Çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,
Rekor Spor Akademisi İş Sektörleri'nde ( sanayi ),
Rekor Spor Akademisi Yerel yönetimlerde ( belediyeler ),
Rekor Spor Akademisi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde ( Gençlik kampları ) ve Rekor Spor Akademisi Üniversitelerde istihdam edilebilirler

Bu bölüm mezunları, özellikle gelişmiş ülkelerde çok yaygın iş alanına sahiptirler. Rekreasyon Bölümü'nü kazanan öğrenciler, meslekleriyle ilgili yabancı dil öğrenmek ihtiyacından dolayı, bir yıl yabancı dil hazırlık eğitimi almak zorundadır.

Copyright 2015 © REKOR SPOR AKADEMİ | Tüm hakları saklıdır

YUKARI