REKOR SPOR AKADEMİSİ
ANTRENÖRLÜK

Beden Eğitimi ve Spor Programı'nın amacı, insanin fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yüksek verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi geliştirici teknikleri uygulayabilen sporcuları ve spor eğiticilerini yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Beden Eğitimi ve Spor Programı'nda eğitim süresi 4 yıldır. Programda spor biyolojisi ve uygulamalı fizyoloji, fonksiyonel anatomi ve kineziyoloji, ilkyardım ilkeleri, spor psikolojisi, egzersiz fizyolojisi, psikososyal açıdan spor gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Beden Eğitimi ve Spor Programı'na girmek için, öncelikle sporun belli bir dalında yetenekli olmak gereklidir. Bu alanda çalışan insanlar bir anlamda eğitici olarak görev yaptıkları için, insanlarla iyi iletişim kurabilmek, sabırlı ve dayanıklı olabilmek bu alanda başarıyı arttırıcı faktörlerdir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Beden Eğitimi ve Spor Programı'nı bitirenler "Antrenör" olarak görev yaparlar. Antrenörler insanların hangi spor türüne ne derece yatkın olduğunu saptar ve bireyleri yetenekleri doğrultusunda eğitirler.

Çalışma Alanları

Antrenörler ( Spor Eğitimcileri ) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda, üniversitelerde, okullarda, spor kulüplerinde görev alabilirler.

Copyright 2015 © REKOR SPOR AKADEMİ | Tüm hakları saklıdır

YUKARI